Challenge du Var - Gisele BERNARD
Challenge 3e et 4e séries - Etape 1 /2 20 20   20
Challenge 3e et 4e séries - Etape 2 /2 19 20   20
Challenge 3e et 4e séries - Etape 4 /2 13 64   64
Challenge 3e et 4e séries - Etape 5 /2 33 4   4
Challenge 3e et 4e séries - Etape 6 /2 16 38   38
146